Laatst bijgewerkt 2 Januari 2018

Wicca Opleidings-Coven
 
TEMET NOSCE

 

Wicca TEMPEL

LABBACALLEE

                           

Wicca ! een mannier van leven, denken, doen, een levenswijze.

RELIGIES zijn waarschijnlijk zo oud als de Mens zelf, de natuurelementen, hemellichamen, Godinnen en Goden worden beschouwd als de noodzakelijke en scheppende elementen en krachten om de bevruchting, geboorte en het leven te schenken.
Wanneer we alle verschillende Religies bekijken valt het op dat er heel wat vergelijkbare handelingen en gebruiken te vinden zijn, maar tevens ook een hoop verschillen. Het is opvallend dat binnen de meeste Religies veel gebruiken afkomstig zijn uit de oude Natuurreligies.
Men mag zeker stellen dat vele huidige Religies afgeleid zijn van enkele oeroude Religies, onze oude Natuurreligie, in een nieuw jasje, maakt hier zeker deel van uit.
Het meest magische aspect van het leven is de spreekwoordelijke  wonderbaarlijke levensvonk.
 
Hetgeen binnen de Wicca Religie onbestaande is, is de noodzaak tot bedreiging met bvb. vagevuur,  hel of verdoemenis en het opleggen van dogma's.
Wiccas respecteren ten volle alles wat Moeder Aarde is en wat ze ons schenkt.
Het compleet onbestaande binnen de Wicca is het fundamentalisme, men kan binnen Wicca extreem met de Religie bezig zijn doch zal men nooit anderen proberen te onderwerpen, domineren of te 'bekeren'.
Wiccas zijn respectvol voor de medemensen ongeacht haar of zijn geaardheid, gerichtheid, achtergrond, welvarendheid of validiteit, ze zullen op geen enkel vlak discrimineren.      
Wiccas staan open voor alle ideeën binnen een geloofsovertuiging en gaan graag de discussie aan maar steeds met wederzijds respect.(

-  Deze Opleidings-Coven onderschrijft het manifest en de doelstellingen van de overkoepelende en ondersteunende maatschappij Greencraft.
Meer informatie over deze wijdverspreide organisatie kan je vinden op:

     http://www.greencraftwicca.org


samuel@wiccatempel.be                                                                                                            2018 Afralde & Samuel Temet-Nosce